Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

FDM štampa je najefikasnija za proizvodnju prototipa. Kod ovog procesa štampe važan korak je obrada štampanog  3D modela. Neki procesi obrade mogu dodati i jačinu štampanom objektu.Neki procesi obrade modela uključuju: uklanjanje materijala koji je služio kao podrška prilikom štampe glavnog objekta, hladno zavarivanje, punjenje praznina nastalih nakon štampe, brušenje, bojenje, premazivanje epoksidom.

Uklanjanje filamenta koji služi kao podrška glavnom objektu prilikom štampe

Uklanjanje materijala je prvi korak u obradi modela u svakoj vrsti 3D tehnologije koja zahteva podršku kako bi se proizveli tačni delovi. Podrška može biti podeljena u 2 kategorije: standardna i rastvorljiva. Za raliku od drugih metoda obrade nakon štampe, uklanjanje materijala za podršku je bitan zahtev i ne proizvodi poboljšanu površinsku završnicu. Materijal koji služi kao podrška prilikom štampe se može sa malo zalaganja ukloniti, i očistiti uz pomoć igle uz pomoć koje se dosežu  mesta koja se inače ne mogu lako očistiti.
Prednosti ove vrste obrade su što ne menja geometriju objekta i veoma je brz proces obrade.
Neostatak je ako struktura podrške ostavi za sobom višak materijala ili oznaku, tačnost i pojava štampe je smanjena.

Uklanjanje viška materijala rastvaranjem

Standardni rastvorljivi materijali koji se koriste kao podrška prilikom štampe se uklanjaju spuštanjem u posudu sa odgovarajućim rastvaračem sve dok se materijal ne rastvori. Podrška se obično štampa u kombinaciji:
  • HIPS (u kombinaciji sa ABS),
  • PVA (u kombinaciji sa PLA)

Prednosti ove vrste uklanjanja su primena kod kompleksnijih geometrijskih oblika gde bi uklanjanje standardnog dodatnog materijala bilo otežano i rezultati u vidu glatke površine gde je struktura dodatnog materijala u kontaktu sa glavnim objektom štampe.
Nedostaci su u vidu mogućnosti pojave rupa u objektu ukoliko je rastvorljivi materijal tokom štampe procureo u objekat tokom štampe.

Peskiranje


Nakon što je materijal koji služi kao podrška prilikom štampe uklonjen, peskiranje se može izvršiti kako bi se površina objekta napravila glatkom i kako bi se uklonili preostali nedostaci u vidu suvišnih linija itd. Polazna tačka peskovitog papira zavisi od visine sloja i kvaliteta štampe. Za slojeve visine 200 mikrona i manje, ili štampane objekte bez nedostataka, peskiranje se može započeti sa 150 grit. Ako postoje očigledne mane, ili je objekat štampan sa visinom od 300 mikrona ili više, peskiranje se započinje sa 100 grit. Nakon završetka procesa, objekat se treba očistiti sa četkicom i sapunjavom vodom.

Prednost ovog načina obrade je ekstremno glatka završnica i čini naknadni proces bojenja ili poliranja jednostavnijim. Nepraktična je primena kod komplikovanijih površina i objektima sa malim detaljima. Može uticati na tačnost štampe ako se peskiranje izvodi isuviše agresivno i pritom se previše materijala ukloni sa objekta.

Hladno zavarivanje

Kada veličina objekta prevazilazi maksimalnu veličinu štampača, dizajn objekta se često deli na više delova i sklapa nakon štampe. Za PLA i druge materijale, spajanje se može vršiti lepkom. Za ABS, spajanje se može vršiti uz pomoć acetona. Površine koje se spajaju moraju biti očišćene, zatim  premazane acetonom i čvrsto pripijene kako bi se zalepile jedna za drugu. Na ovaj način se vrši hemijsko spajanje dva dela objekta.
Prednost ovakve obrade objekta je što aceton neće oštetiti površinsku boju mnogo kao što to rade drugi lepkovi.
Nedostatak primene ovog procesa je taj što spajanje delova objekta sa acetonom neće objekat činiti jačim kao što bi bio štampanjem iz jednog dela.

Popunjavanje praznina


Nakon peskiranja ili uklanjanja viška materijala rastvaranjem, nije čudna pojava praznina u štampanom objektu. Za vreme štampe, praznine se formiraju kada su slojevi nekompletni usled  neispuštanja dovoljno filamenta. Male praznine se mogu popuniti epoksi lakom, i one ne zahtevaju dodatne proces. Veće praznine, ili rupe usled spajanja dva dela, mogu se popraviti popunjivačima koji zahtevaju dodatno peskiranje nakon sušenja. Ovi materijali popunjivači su veoma jaki i ne umanjuju jačinu plastike. Kada se izvrši korekcija greške nastale usled spajanja objekta taj deo je obično jači od prirodne plastike korišćene za štampu.

Praznine prilikom štampe sa ABS-om se mogu popuniti kreiranjem smese ABS- a i plastike, koji hemijski reaguju sa ABS printom i ubacuju se u bilo koji deo nedostatka prilikom štampe.

Poliranje

Nakon  peskiranja objekta, plastično poliranje se može primeniti kako bi objekat dobio vizuelni efekat stakla. Jedan od načina poliranja je primena sastava za poliranje (Blue Rouge) ili mikrofiber materijala. Blue Rouge se koristi za poliranje nakita, specifično nakita od plastike i sintetike i proizvodi dugotrajan efekat sjajnosti. Primenom drugih komponenti za poliranje (sredstva za poliranje vozila) mora se povesti računa o potencijalnom oštećenju objekta.

Prednost primene ovog načina obrade je postizanje efekta stakla bez korišćenja rastvarača koji mogu oštetiti površinu objekta. Nedostatak je što objekat mora biti peskiran pre poliranja ako se želi postići efekat stakla, a on moće pritom uticati na toleranciju štampe. Još jedan nedostatak je taj što boja nakon poliranja možda neće prijanjati na objekat.


 


“Ako možete nešto nacrtati, možete to i napraviti!” Ukoliko imate dobru 3D kreativnu ideju, mi vam možemo pomoći da je realizujete!
3D štampa brzo postaje veoma uzbudljiva kao tehnologija, za koju neki kažu da ima potencijal da postane poznata kao i sam internet! Ali šta je, pre svega, zaista zanimljivo kod tehnologije te vrste?

Digitalizacija stvarnih objekata u 3D modele postaće jednostavna kao i slikanje. 3D štampa i njena tehnologija će svakako promeniti prirodu komercijale, jer će krajnji korisnici moći sami da proizvode radije nego da se uključuju u proces kupovine od drugih ljudi ili korporacija.

Bot-Art gornja leva slika

Bot-Art

“Ako možete nešto nacrtati, možete to i napraviti!” Ukoliko imate dobru 3D kreativnu ideju, mi vam možemo pomoći da je realizujete!

Guests Online

We have 14 guests and no members online

Popularni artikli

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.